Türksoy Enerji Mühendislik ve Danışmanlık Ltd. Şti.

Rüzgar Enerjisi Sektöründe 1993 yılından beri aktif olarak faaliyet gösteren Dr. Türksoy tarafından kurulmuştur.

Dr. Türksoy’un almış olduğu eğitim (Rüzgâr Enerjisi Meteorolojisinde Doktora) ile önceki çalışma hayatında (TÜBİTAK’ta araştırıcılık ve rüzgâr türbini satış müdürlüğü) Türkiye, Yunanistan, Hollanda, Japonya, Çin, Avustralya, Yeni Zelanda, İspanya, İtalya, İngiltere, Amerika, Fransa ve Norveç gibi birçok ülkede 30,000 MW’tan fazla projede gerçekleştirdiği rüzgâr enerjisi analiz ve değerlendirmeleri ile mikro-konuşlandırma çalışmalarından elde ettiği deneyim ve bilgi birikimi TÜRKSOY E.M.D. tarafından sunulan danışmanlık hizmetlerinin temelini oluşturmaktadır.

Dr. Ferdi Türksoy

Vizyonumuz

Türksoy E.M.D. olarak

  • Daha yaşanabilir bir geleceğin inşasında yenilenebilir enerji alanındaki uzmanlığımız ile ülkemizin konusunda lider şirketlerinden biri, dünya çapında en iyilerden biri olmak.
  • Akılcı, ilkeli ve sorumlu yaklaşımımızla sürdürülebilir bir geleceğin oluşturulmasına katkı sağlamak.

Bu amaçlar doğrultusunda:

  • Yürüttüğümüz tüm çalışmaları doğruluk ve dürüstlük ilkesi ışığında yapıyor, çalıştığımız firmalarla şeffaflık, güvenilirlik ve sorumluluk esaslı ilişkiler kuruyoruz. 
  • İnsana, diğer canlılara ve çevreye verdiğimiz önemi tüm çalışmalarımıza yansıtıyoruz.
  • Değişen ve sürekli yenilenen iş modellerini yakından takip ediyor, eksik hissettiğimiz alanlarda kendi modellerimizi geliştiriyor ve şirketimizi her zaman ileriye taşıyoruz.
  • Sektörün farklı alanlarında faaliyet gösteren paydaşlarımızla uyum içinde çalışmaya gayret ediyor, uzmanlığımız dışındaki konuları o konunun gerçek uzmanlarına bırakarak görev aldığımız projelerin tüm parametrelerini ortak bir vizyon doğrultusunda bir araya getirmenin ortaya çıkardığı kaliteye ve birlikte başarmanın yarattığı güce inanıyoruz.

Danışmanlık

TÜRKSOY E.M.D. windPRO satışı, kurs organizasyonu ve satış sonrası destek sağlamanın yanı sıra bankalarca geçerli danışmanlık raporları hazırlama konusunda çeşitli mühendislik hizmetleri sunmaktadır. Bunlar temel olarak, yenilenebilir enerji potansiyeli değerlendirmesi, mikro-konuşlandırma, enerji üretimi hesaplamaları ve yerleşim optimizasyonu, bunlara ilaveten enerji projelerinde durum tespiti, ikincil fikir ve çevresel etki değerlendirmesi gibi danışmanlık servisleridir.

Rüzgar

Yeni projelerin geliştirilmesi, detaylı etüt ekspertizlerinin hazırlanması, fizibilite çalışmaları, durum tespiti ve ikinci görüş analizi ile ilgili olarak geniş bir yelpazede yenilenebilir enerji danışmanlık hizmetleri sunuyoruz.

Güneş

Hizmetlerimiz santral tipi güneş enerjisi projelerine uyarlanmıştır. İnceleme ve analizlerimiz, enerji üretim tahminleri, ekipman ve teknoloji, ön inşaat ve elektrik tasarımları gibi projenin teknik yönlerini hedeflemektedir.

Hibrit

Hibritleşme stratejileri, piller veya diğer depolama biçimleriyle birlikte aynı yerde konumlandırılan rüzgâr, güneş, hidroelektrik veya jeotermal enerji santrallerinin yeni enerji konseptli enerji piyasalarında nasıl bir performans göstereceğini ve tekno-ekonomik yapısını anlamanıza, planlama ve projelendirmenize yardımcı olabiliriz.

Yazılım

TÜRKSOY E.M.D., EMD International’ın Ortadoğu bölgesi için tek yetkili satış temsilcisidir. EMD International A/S, çevre dostu enerji projelerinin tasarım ve dokümantasyonu alanında dünya çapında proje geliştiriciler, yatırımcılar, rüzgâr türbini üreticileri, danışmanlık firmaları gibi şirket, enstitü, üniversite ve bankalara yazılım ve know-how sağlayan, bağımsız bir yazılım ve bilgi merkezidir.

TÜRKSOY E.M.D. yazılım satışı ve teknik destek konusunda şu ülkelerde hizmet vermektedir:

Türkiye, Kıbrıs, Suriye, Lübnan, Ürdün, Mısır, Suudi Arabistan, Yemen, Birleşik Arap Emirlikleri, Bahreyn, Umman, Katar, Kuveyt, Irak, İran, Gürcistan, Tacikistan, Türkmenistan, Azerbaycan, Kırgızistan, Kazakistan, Özbekistan.