Güneş

Güneş Enerji Santrali danışmanlık hizmetlerimiz tüm kritik teknik proje beklentilerinin bağımsız olarak değerlendirilmesini, olası sorunların tespitini ve çözüm önerilerinin oluşturulmasını sağlar.

İnşaat Öncesi Analiz

Hizmetlerimiz santral tipi güneş enerjisi projelerine uyarlanmıştır. İnceleme ve analizlerimiz, enerji üretim tahminleri, ekipman ve teknoloji, ön inşaat ve elektrik tasarımları gibi projenin teknik yönlerini hedeflemektedir.

 • Ön peyzaj-topografik değerlendirmeler
 • İlgilenilen proje sahasının güneş potansiyeli
 • Mülkiyet, elektrik ve inşaat altyapısı bakımından teknik ön değerlendirme
 • Güneş Santralinin ön tasarımı ve mühendislik işleri
 • Görselleştirme
 • Uzun vadeli iklim ve çevre koşullarının değerlendirilmesi
 • Ölçümlerin performans incelemeleri ve denetimleri
 • Modellenmiş kaynak verilerine ve/veya ölçümlere dayalı olarak beklenen yıllık enerji verimi ve üretiminin simülasyonları
 • İç ve uzak gölge analizi ile buna dair kayıpların hesaplanması
 • Güneş enerji santralleri için enerji kaybı ve belirsizlik değerlendirmesi
 • Temel çevresel ve potansiyel planlama kısıtlamaları