Hibrit

Devlet desteği olmayan bir gelecekte rekabet edebilmek için santrallerde operasyonel verimliliği en üst düzeye çıkarmanın ve maliyetleri düşürmenin yollarını bulmak zorundayız.

Batarya fiyatları düşmeye devam ettikçe ve değişken rüzgar ve güneş enerjisi üretiminin yaygınlığı arttıkça, enerji santrali geliştiricileri rüzgar ve güneş projelerini bataryalarla birleştirerek “hibrit” enerji santralleri oluşturmaya yönlenmektedir.

Hibritleşme stratejileri, piller veya diğer depolama biçimleriyle birlikte aynı yerde konumlandırılan rüzgâr, güneş, hidroelektrik veya jeotermal enerji santrallerinin rekabet edebilirliğini artırabilir. Rüzgâr ve güneş enerjisinin değişkenliği, içinde çalıştıkları sistemin taleplerini karşılamak için dengelemeyi gerektirir. Bu genellikle sistem seviyesinde yapılırken, depolama entegre ederek rüzgâr veya güneş santralini daha çok geleneksel bir elektrik santrali gibi bir yapıya kavuşturan yatırımcılar bunun avantajlarını görmektedirler. Bu sisteme verilebilecek elektrik miktarı ve buna dair limitlerinin yönetimine olanak tanırken detaylı optimizasyon gerektirmektedir.

Bu tür projelerinizin yeni enerji konseptli enerji piyasalarında nasıl bir performans göstereceğini ve tekno-ekonomik yapısını anlamanıza, planlama ve projelendirmenize yardımcı olabiliriz.

  • Veri Analizi
  • Mekanik/Elektrik kısıtların değerlendirilmesi
  • Kurulu Güç Optimizasyonu
  • Enerji Üretimi hesaplamaları
  • Tekno-ekonomik analizler