WindPRO

MODÜLLER

TÜRKSOY E.M.D. çevre dostu enerji projelerinin tasarım ve dokümantasyonu alanında dünya çapında proje geliştiriciler, yatırımcılar, rüzgâr türbini üreticileri, danışmanlık firmaları gibi şirket, enstitü, üniversite ve bankalara WindPRO yazılımı ve know-how sağlayan, bağımsız bir yazılım ve bilgi merkezi olan EMD International’ın Ortadoğu ve Türki Cumhuriyetler bölgesi için tek yetkili satış temsilcisidir.

TÜRKSOY E.M.D. yazılım satışı ve teknik destek konusunda şu ülkelerde hizmet vermektedir:

Türkiye, Kıbrıs, Suriye, Lübnan, Ürdün, Mısır, Suudi Arabistan, Yemen, Birleşik Arap Emirlikleri, Bahreyn, Umman, Katar, Kuveyt, Irak, İran, Gürcistan, Tacikistan, Türkmenistan, Azerbaycan, Kırgızistan, Kazakistan, Özbekistan.

Türksoy E.M.D. WindPRO ile bir arada sipariş edilmesi kaydıyla

 • WAsP
 • OF Wind CFD
 • WAKE BLASTER yazılımları
 • Europe+ yüksek çözünürlüklü uzun-dönem rüzgâr veri seti taleplerini de karşılamaktadır.

WindPRO modüler tabanlıdır ve rüzgâr çiftliği projelerinin geliştirilmesi ve planlanması ile ilgili çeşitli ihtiyaçlara yanıt verir. Bu, aşağıdaki hususları kapsar:

 • Rüzgâr verisi analizleri
 • ​​Rüzgâr kaynağı haritalaması
 • Mikro konuşlandırma
 • Saha uygunluk analizleri
 • Enerji üretimi hesaplamaları
 • Yerleşim optimizasyonu
 • Çevresel etki hesaplamaları
 • Görselleştirmeler
 • Elektriksel ve ekonomik hesaplamalar.
 • SCADA verilerine dayalı olarak işletmedeki rüzgâr çiftliklerinin ayrıntılı üretim analizleri için özellikler sunar.

BASIS

Harita yönetimi, Rüzgâr Türbin Kataloğu, Proje Yönetimi, Google Earth’e gönderim

WindPRO’nun temel modülü olan BASIS, diğer tüm hesaplama modüllerinin kullanılabilmesi için gereklidir. BASIS aşağıdaki anahtar elemanları içermektedir:

Proje Yönetimi:

Proje Araştırıcıyla Dünya üzerinde projelerin tam bir gösterimi ile efektif olarak projelerin kontrol ve idaresinde kullanılan araçtır.

Kullanıcı, BASIS modülünü kullanarak projede kullanılan tüm objelerle ve harita üzerinde bunların yerleşimiyle ilgili bir rapor hazırlayabilir.

Rüzgâr Türbini Kataloğu:

Projelendirme için rüzgâr türbinleri ile ilgili gerekli verileri içeren en gelişmiş katalogdur. EMD tarafından yıllardan beri derlenmiş olan RT kataloğu 800 farklı türbine ait veriyle en kapsamlısıdır. Veriler sürekli olarak güncellenmekte ve size ait türbin ilaveleriyle geliştirilebilmektedir.

Harita Yönetim Sistemi:

Taranmış, internet üzerindeki veya diğer sayısal ortamlardaki haritaların WindPRO ile bağlantısını kuran ve arka fonda gösterilen haritalar üzerinde doğrudan proje çalışmaları yapılmasına ve veri girişine imkan sağlayan bir araçtır.

Veri İşleme araçları:

Katmanlar halinde veri girişi, eş yükseklik eğrilerinin fondaki resim harita üzerinden renk tanıma özelliği sayesinde gelişmiş yöntemlerle sayısallaştırılması, kırpma ve düzeltmesi;

Topografyanın RT ve ölçüm istasyonlarıyla birlikte profil kesitinin sunumu; hızlı profil kesit gösterim aracı; farklı çözünürlükte haritalı ve kişiselleştirilebilir etiketli raporlar hazırlamak için Harita Düzenleyici gibi çeşitli amaçlar için geliştirilmiş araçlar.

Tek bir tuşla foto-gerçekçi türbinler şeklinde rüzgâr santralinin, Google Earth’e gönderimi. Fotomontajlar konuşlandırılmış resimler olarak Google Earth’e aktarılabilir ve diğer bilgiler örneğin rüzgâr kaynak haritaları şeffaf tabaka olarak gösterilebilir. Google Earth’te oluşturulan KMZ dosyaları WindPRO içerisine aktarılabilir.

Shape dosyaları ve GPS verilerinin kolayca okunması veya aktarılması için veri araçları

Çevrimiçi veri servisleri (ücretsiz):

 • EMD Global Wind Data, ERA5, MERRA2 gibi uzun süreli rüzgâr veri setleri
 • Dünyanın neredeyse tamamını kapsayan (SRTM, ALOS v.b.) eş yükseklik eğrisi verileri;
 • Corine, GlobCover gibi kaynaklardan pürüzlülük verileri,
 • Arka planda gösterilebilecek uydu görüntüleri ve çeşitli haritalar

METEO

Rüzgâr verisi yükleme ve analizi, enerji üretim hesabı

METEO modülünün iki fonksiyonu vardır:

 • Ölçülen rüzgâr verisinin yüklenmesi, analizi ve sunumu (gözden geçirilmesi)
 • Bir rüzgâr türbininin üretimini saha içerisinde ölçülmüş rüzgâr verisine dayalı olarak hesaplama (WAsP v.b. bir model kullanmadan)

METEO modülünün veri görüntüleme araçları oldukça tanınmıştır. Her tür veri okunabilir, zaman serileri düzenlenebilir veya frekans tabloları şeklinde özetlenerek, Weibull Dağılım değişkenleri elde edilebilir. Zaman serilerini görsel olarak kontrol etmek, noktalı, yönsel dağılım, günlük, aylık grafikler üretmek mümkündür. Farklı ölçüm yüksekliklerinde kaydedilen veriler tüm grafiklerde karşılaştırılabilir, seçilen veriler kolayca görsel olarak veya filtreler kullanılarak devre dışı bırakılmak suretiyle hatalı veriler elimine edilebilir.

METEO, rüzgar ölçümlerinizi önceden tanımlanmış PDF rapor formatlarında belgelemek veya herhangi bir tablo veya grafiğin PNG veya Excel’e aktarılması için çeşitli seçenekler içerir.

Lider imalatçılara ait rüzgâr verisi kaydedicilerden gelen veriler kolayca METEO nesnesine yüklenebilir. Gözden geçirilmiş veri MODEL modülü ve WAsP yazılımı kullanılarak, rüzgâr istatistiklerinin hesabında kullanılabilir. Modül, kullanıcıya sektörsel, gündüz/gece ve mevsimsel seçim hakları da tanıyan düşey rüzgâr profili analiz özelliklerine sahip olup, WAsP hesaplamalarıyla doğrudan mukayese ve Excel v.b. programlara kopyalama yapma imkanları sunar.

Bunların yanı sıra, METEO modülünde, farklı istasyonlarda ve/veya yüksekliklerde kaydedilmiş verileri aynı grafik üzerinde görüntülemeye ve incelemeye olanak veren, verileri bir diğeriyle temsil etmeyi düzenleyen ve rüzgâr verisinin diğer istasyon/yükseklikler kullanılarak, çapraz tahminini yapabilen METEO ANALİZCİ aracı bulunmaktadır. METEO ANALİZCİ ile daha sonra PARK modulü kullanılarak, zamanla değişen üretim hesapları yapmak mümkündür. Bu hesaplamalar, WAsP tarafından dönüştürülen ölçülmüş rüzgâr verisi veya oluşturulmuş WTI (rüzgâr zamansal değişim) dosyası kullanılarak yapılabilir.

MODEL

Rüzgâr istatistiği, enerji üretim ve rüzgâr kaynak haritası hesabı için akış modeli arayüzü

MODEL modülü, WAsP rüzgâr modeli ile PARK üretim hesaplamaları için gerekli arayüzü sağlar. Gerekli veri dosyalarını hazırlayarak ve elde edilen rüzgâr kaynak haritasını yüklemek suretiyle diğer çeşitli H.A.D. (Hesaplamalı Akışkanlar Dinamiği) modelleri için de arayüz olarak kullanılır. EMD tarafından geliştirilen ATLAS modeli de bu modül sayesinde kullanılabilir. Kullanılan modele göre farklı nesneler ve bilgi gerekir.

WAsP rüzgâr atlası istatistiği oluşturma

Bu, arazi yapısının pürüzlülük, eş yükseklik (alan veya çizgi) ve perdeleyici engel nesnelerinde girilmesini gerektirir. Bunlar, bir Site Data nesnesinde birleştirilir ve Meteo nesnesinde yüklü veya G.İ.T. hesabından elde edilen rüzgâr verisiyle birlikte WAsP’a gönderilir.

WAsP ile YEÜ (Yıllık enerji Üretimi)’nin hesaplanması

Yukarıda belirtilen arazi yapısı girdilerin yanı sıra rüzgâr atlası istatistikleri kullanılır. Hesaplar tek bir konum için istenen sayıda farklı türbin tipi için yapılabilir.

WAsP ile rüzgâr kaynak haritası hesaplama

Ayni arazi yapısı girdileri ile birden fazla rüzgâr atlası istatistikleri kullanılarak hesaplama yapılabilir. Harita için RT alanı nesnesiyle çizilen herhangi bir alan tanımlanabilir. Elde eilen kaynak haritası çalışılan harita üzerinde gösterilebilir. Aynı zamanda PARK hesabında rüzgâr modeli olarak veya türbin yerleşiminin OPTIMIZE modülüyle optimizasyonunda kullanılabilir.

H.A.D. ÖN/SON ile hesaplama

WindPRO H.A.D. (CFD; Hesaplamalı Akışkanlar Dinamiği) modellerini doğrudan işletmemekle beraber, girdilerini hazırlar. Bir H.A.D. hesabının ön-işlem verisi için WAsP hesabında kullanılan girdilerin ve nesnelerin aynısı gereklidir. Son-işlem hesabı için de H.A.D. modeliyle oluşturulmuş rüzgâr kaynak haritası ve mukayese amacıyla saha için hesaplanmış diğer bir kaynak haritası gerekir.

ATLAS ile hesaplama

ATLAS basit arazi yapıları için uygun bir akış modelidir. ATLAS hesabı yapmak için, basit sektörsel pürüzlülük ve rakım girdileri gereklidir. ATLAS modeli genelde hesaplamaların basit, hızlı ve ekonomik olması gereken küçük ölçekli projelerde kullanılır. ATLAS hesabı için önceden hazırlanmış rüzgâr atlası istatistikleri gereklidir. WindPRO’ya entegre olduğundan ilave bir yazılım gerekmez. ATLAS hesaplamaları tek bir türbin için yapılabilir veya PARK hesabı için girdi olarak kullanılabilir.

MCP

Başka istasyonlarla ve uzun-dönem verilerle korelasyon

MCP (G.İ.T: Gözle-İlişkilendir-Tahmin et) modülü, proje sahasında yapılan rüzgâr gözlemlerinin uzun-süreli bir kaynak veriye göre uzun-dönem düzeltmesinde kullanılır.

Alternatif Yöntem Seçenekleri

MCP modülünde dört farklı model mevcuttur:

Basit Hız ölçeklendirme, yerel ve referans ortalama rüzgâr hızı arasındaki oranı alarak ve her bir referans rüzgâr hızı zaman adımını çarparak varsayılan referans modeldir. Diğer modellerin iyileştirilmiş performansını karşılaştırmak için yararlı olan en basit modeldir.

Regresyon analizi, her yön sektörü için regresyon çizgileri oluşturur. Uyumu doğrudan animasyonlu bir grafik aracılığıyla inceleyin ve daha iyi bir uyum sağlamak için çok çeşitli parametreleri ayarlayın. Regresyon aracı, hem lineer regresyonu hem de rüzgâr hızını ve rüzgâr yönünü modellemek için daha yüksek dereceli polinomları işler.

Matris – rüzgâr hızı ve rüzgâr yönü değişikliklerinin gözlemlerinden oluşan “matris” üzerine yerleştirilmiş ortak bir dağılım yoluyla rüzgâr hızı ve rüzgâr yönündeki değişiklikleri modeller. Veri istatistiklerine uyan polinomları kullanın veya – uygun olduğunda – Matrix MCP yaparken doğrudan ölçülen örnekleri kullanın. Regresyon modeliyle karşılaştırıldığında Matrix, verileri bir yön sektöründen diğerine taşımaya izin verdiği için rüzgârın dönüşünü kontrol eder.

Sinir ağı – Yapay Sinir Ağı (YSA) MCP yöntemi, girdi olarak referans verileri ve çıktı olarak ölçüm verileri ile eğitilmiş YSA ağlarını kullanarak referans verilerden ölçüm verilerine aktarım işlevleri oluşturur. Ağlar eğitildikten sonra (geri yayılım algoritması ile), referans verilere dayalı olarak rüzgâr hızını ve yönünü tahmin etmek için kullanılabilirler.

Yöntemleri Karşılaştırın

Seçilen veri kümesinin, modellerin ve model yapılandırmalarının sonuçlarını farklı düzeylerde karşılaştırmak kolaydır:

Elde edilen veri, özdevimli olarak oluşturulacak yeni bir METEO nesnesine doğrudan yüklenebilir ve uzun dönem kaynak veri olarak kullanılabilir.

PARK

PARK modülü bir veya daha fazla RES’nin yıllık üretiminin hesaplamasında kullanılan esnek bir araçtır.

RT’leri “eski” (halihazırda mevcut) veya “yeni” olarak girilebilir, tümü dikkate alınarak hesaplanır ve ayrı ayrı raporlanır. Gerektiğinde, eski türbinlerde yenilerin eklenmesiyle oluşabilecek kayıplar da özdevimli olarak hesaplanabilir. Aynı hesaplama içerisinde farklı tipte RT’leri veya kule yükseklikleri kullanılmasında da herhangi bir kısıtlama yoktur. WindPRO’nun tabakalı gösterim özelliği sayesinde farklı yerleşimler hızla ve kolayca birbirleriyle karşılaştırılıp denenebilir.

Çeşitli çalıştırma modları

Türbinleri, rüzgâr hızına ve yönüne bağlı olarak farklı çalıştırma modlarında çalışacak şekilde yapılandırın. Zamanla değişen PARK hesaplamaları yaparken gün batımı, yağış ve türbülans gibi ek iklim ve zaman koşullarını kullanın.

PARK modülünde çeşitli iz bölgesi kaybı, gelişmiş türbülans ve RIX hesaplama araçları bulunur. PARK modülü, 12-24 tablolarını ve rüzgâr verisinin zamanla değişimine dayalı süreç eğrilerini gösteren raporlar sunar. Zamana bağlı üretimlerini de içeren kapsamlı veri dosyaları Excel’e aktarılabilir. Hesaplanan üretimler, rüzgâr ölçümlerinin her bir RT konumuna taşınmasını ve her bir zaman adımı için iz bölgesi kaybı hesaplamalarını içermekle, gerçek ve hesaplanan üretim değerlerinin analizine yeni bir boyut getirmektedir. Son olarak, PARK modülü santral güç eğrisi doğrulama için veri hesaplayabilir.

LOSS & UNCERTAINTY

Net üretim için belirsizlik analizleri, kayıp ve aşma olasılığı (P50’den P99’a) hesapları

LOSS & UNCERTAINTY modülü, PARK hesabı sonrası hesaplamaların bankalarca kabul edilebilir düzeye getirilmesi için çeşitli unsurların ele alınmasında kullanılır. Bu modül bu işlem için etkili ve yapılandırılmış bir yol sunar. Bir rüzgâr santralinde çeşitli dikkate alınması ve üretimden düşülmesi gereken kayıplar söz konusudur. Modül, kullanıcıya bu işlemler için kullanıcıya kayıplara ilişkin tam bir liste sunar. Kayıplar, uluslararası uzmanların önerilerine uygun şekilde gruplandırılmış ve organize edilmiştir. Modülle hesaplanabilen kayıp türlerinden bazıları yüksek rüzgâr histerisi, rüzgâr sektör yönetimi ve tamamen isteğe göre uyarlanabilir kesintilerdir.

Karmaşık arazi yapılarında, WASP gibi yaygın modellerden bazıları yetersiz kalabilir. Modülün -model kaynaklı- bilinen hata yapma eğilimlerini (bias) düzeltme kısmı ile bu tür sorunlar giderilebilir. Sözgelimi, yapılan PARK hesabında RIX hesaplamalarının da dahil edilmesiyle RIX düzeltmeleri yapılabilir.

Yatırımla ilgili risklerin değerlemesinde, hesaplanan üretimdeki belirsizliklerin ele alınışı çok önemli bir adımdır. Bu, P50 ile P95 arası aşma olasılıklarına karşılık gelen üretimleri de içermektedir. Modül bünyesinde önemli tüm belirsizlik elemanları kaynaklarına göre oluşturulmuş gruplar içerisinde ele alınır. Yatay ve düşey kestirimlerdeki belirsizlikler, EMD’nin geniş uluslararası proje deneyimine dayalı oluşturulan bir yöntemle hesaplanabilir. Güç eğrisinden kaynaklanan belirsizlikler de IEC61400-12 standardına uygun olarak, hesaplanabilmektedir.

OPTIMIZE

Kârınızı en üst düzeye çıkarın

WindPRO’nun yeni LCOE (Seviyelendirilmiş Enerji Maliyeti), YEÜ veya NBD iyileştiricisi ile kullanım ömrü, gürültü ve mesafe kısıtlamalarını göz önünde bulundurarak optimum rüzgâr çiftliği büyüklüğünü, türbin modelini bulun.

 • Kârlılığı en üst düzeye çıkarın
 • Doğru türbin modelini seçin
 • LCOE’yi en aza indirin

OPTIMIZE, rüzgar santrali projesinin ilgili maliyetlerini hesaplamak için windPRO’daki maliyet aracını kullanır:
+ Rüzgar türbini (rotor çapı, poyra yüksekliği, jeneratör)
+ Yol güzergahı, İletim hattı güzergahı
+ DEVEX, CAPEX, OPEX, ABEX için diğer maliyet bileşenleri

Denizüstü veya karada

WindPRO’daki yeni optimize edici, hem karada hem de denizde optimizasyonu kapsar.

Türbin Ömrü ve Gürültü

Gürültü

Konutlara yakın projeler için gürültü kısıtlamalarına uymak genellikle önemlidir. OPTIMIZE modülü, önerilen düzenlerin gürültü kısıtlamalarına uymasını sağlamak için iyi bilinen DECIBEL modülünden ISO gürültü yayılma modellerini kullanır. Bu nedenle, gürültü kısıtlamalarını dahil etmek için DECIBEL modülü için bir lisans gereklidir.

Ömür

Bir rüzgâr türbininin yorulma yükleri de optimizasyona dahil edilebilir. Bu şekilde 15-20-25 yıllık işletmeye dayanabilecek yerleşim planları oluşturmak mümkündür.

OPTIMIZE modülü, rüzgâr santralinin kullanım ömrü kapasitesini değerlendirmek için LOAD RESPONSE modül teknolojisini kullanır. Bu nedenle, ömür kısıtlamalarını içermesi için LOAD RESPONSE modülü için bir lisans gereklidir.

OPTIMIZE modülü, gürültü ve kullanım ömrünün yanı sıra mesafe daireleri veya elipsler, tampon bölgeler vb. gibi basit mesafe kısıtlamalarına da uyabilir.

SOLAR PV

PV Projeleri için tasarım ve üretim hesaplamaları

SOLAR PV Modülü, rüzgâr ve güneş enerjisi projelerini birleştirmeyi kolaylaştırır. Panellerle otomatik doldurun ve gölge kayıpları dahil yıllık enerji üretimini hesaplayın. WindPRO yazılım paketindeki diğer veri ve görselleştirme modülleriyle sorunsuz entegrasyonun keyfini çıkarın.

Güneş panelleri ile alanları otomatik doldur
Güneş PV panelleriyle doldurulacak bir alanı kolayca çizin. Panellerin yerleşimi, her bir panelin geometrisine ve raf/masa boyutuna göre otomatik olarak ayarlanır ve etkileşimli güneş kontrol paneli kullanılarak anında değiştirilebilir.

Birden çok alan
Arazideki farklı eğimler ve eğrilikler, bireysel güneş paneli yerleşimi gerektirir. Solar PV modülüyle her alan için panel sıraları arasındaki mesafe, azimut, eğim açısı ve panel boyutları gibi  bireysel özellikler tanımlayabilirsiniz.

Hariç tutulacak alanlar
Güneş panellerinin yerleştirilemeyeceği dışlama bölgeleri çizin. Bu, trafo merkezleri, bakım binaları, erişim yolları, tampon bölgeler vb. için kullanılabilir.

Detaylı Gölgelendirme Kayıpları
Bir güneş enerjisi çiftliği tasarlarken, ana enerji kaybı bileşenlerinden biri gölgelendirme kaybıdır. windPROs SOLAR PV modülü ile farklı gölgeleme nesnelerinin kayıplarını modellemek kolaydır.

Türbin kanadı gölge kaybı
Güneş panellerinin bir rüzgar çiftliğine kurulması, türbinlerin kanatlarının dönmesi nedeniyle karmaşık gölge kayıplarına yol açabilir. WindPRO’nun çevredeki rüzgar çiftliği ve üretimi hakkındaki bilgileri kullanılarak, kanat gölgelerinin neden olduğu enerji kaybı, zaman adımıyla hesaplanabilir.

Topografik gölge kaybı
windPRO’nun çeşitliarazi işleme yeteneğinden yararlanarak mevcut en iyi arazi verilerini kullanın. Bölgesel, ulusal veya küresel arazi modeli veri kümelerini kolayca indirin ve bunları hemen bir güneş paneli düzeni oluşturmak ve topografik gölge kayıplarını doğru bir şekilde hesaplamak için kullanın. Elinizdeki 20’den fazla ulusal yükseklik veri seti ile düşük çözünürlüklü SRTM verilerine güvenmek zorunda değilsiniz.

Panel kendinden gölgelendirme
Yakındaki diğer güneş paneli sıralarından gölgelendirmenin neden olduğu dağınık ve doğrudan radyasyon kaybını doğru bir şekilde hesaplamak için ayrıntılı arazi verilerinden yararlanın. İsteğe bağlı olarak, çevredeki diğer engellerden gölgelenmenin neden olduğu enerji kaybını hesaplayın.

Ücretsiz Heliosat (SARAH) Güneş Verileri

Solar PV modülünü kullanırken, dünyanın üçte ikisini kapsayan 20 yıllık Heliosat (SARAH) Solar ışınlama verilerini (1999-2020) indirebilirsiniz.

Bankalarca Kabul Edilen Üretim Hesaplamaları
Solar PV modülü, yerel ölçümlerin uzun vadeli ölçümlerle veya model verileriyle uzun vadeli düzeltilmesine yönelik özellikler de dahil olmak üzere güneş ışınlama verilerinin kapsamlı bir şekilde işlenmesi için özellikler içerir. Ölçülen ve/veya modellenen iklim veri kaynaklarının (Heliosat hariç) içe aktarılması METEO modülünü gerektirir.

METEO modülünde bulunan Meteoanalyser aracını kullanırken, kullanıcılar gelişmiş güneş veri analizi için ek özelliklere erişebilirler.

Sonuç, PV projeleri için diğer yenilenebilir enerji projelerinden bilinen güvenilir standartlara göre güvenilir ve hassas AEP hesaplamalarıdır.

Fotomontaj entegrasyonu
PHOTOMONTAGE modülü ile birlikte, önerilen PV projelerinin yüksek kaliteli gerçekçi görselleştirmelerini bir manzara fotoğrafında (normal veya panoramik görünüm) veya Google Street View görüntülerine dayanarak üretmek kolaydır.

HYBRID

Rüzgâr, güneş ve depolama; hibrit projelerin tekno-ekonomik analizi

HİBRİT modülü, elektrik fiyatlarının rüzgâr ve güneş gibi farklı enerji teknolojileri ile birleştirilmesinin finansal fizibilitesini değerlendirir. Sayacın arkasında güç tüketerek gelirinizi nasıl artırabileceğinizi araştırın veya üretimin düşük olduğu zamanlarda talepleri karşılamak için depolamayı kullanın.

Santralinizin LCOE (Seviyelendirilmiş Enerji Maliyeti), IRR (İç Karlılık Oranı) veya NPV (Net Bugünkü Değer) hesaplamalarını yapın.

Tüm hesaplamalar enerji üretimi, fiyatlar ve enerji talepleri için zaman serileri kullanılarak yapılır.

TR10 – QUALITY FACTOR

RT’lerinin Alman TR10 standardına göre işletilebilirlik analizi

Bir rüzgâr santralinin gelirlerinin 5, 10 ve 15 yıllık işletme dönemlerinde nasıl etkileneceğini değerlendirin.

Site Verimi ve Kalite Faktörü

WindPRO, RT’nin emre amadeliğine bağlı olarak saha verimini ve kalite faktörünü basitleştirilmiş veya ayrıntılı metodoloji ile hesaplayabilir.

PERFORMANCE CHECK

İşletmedeki rüzgâr türbinleri ve santralin aktüel üretiminin analizi

PERFORMANS CHECK, rüzgâr türbini SCADA verilerini analiz etmek için benzersiz bir araç seti sunar.

SCADA veri analizi, her biri farklı finansal nedenlerle proje geliştiriciler, danışmanlar, yatırımcılar, elektrik satıcı ve alıcılar için giderek daha önemli hale geldi. PERFORMANS CHECK modülü, rüzgâr türbini SCADA verilerini analiz etmek için gerekli araçların birçoğunu sunar ve bu da riskleri azaltabilir, mali giderleri azaltabilir, kazancı artırabilir ve nihayetinde net geliri artırabilir.

Kayıpları belirleyin, inşaat öncesi tahminleri iyileştirin ve YEÜ belirsizliğinizi azaltın

PERFORMANS CHECK modülü’nü kullanarak, gelecekteki enerji üretimini analiz etmek için çalışan rüzgâr türbinlerinin ölçülen enerji üretimini ve hata kodlarını kullanabilirsiniz. İnşaat öncesi verim tahmini ile karşılaştırıldığında, bu uzun vadeli düzeltilmiş YEÜ hesaplama yöntemi tipik olarak belirsizliği %50 oranında azaltır.

AEP’deki belirsizliği azaltmanın çeşitli finansal faydaları vardır:

 • Bir rüzgâr çiftliği daha düşük bir riskle yeniden finanse edilebilir ve böylece faiz oranı ve/veya primler düşürülebilir.
 • Bir rüzgâr santralinin satıcısı, daha iyi bir fiyat için daha düşük riski kullanabilir.
 • Bir rüzgâr santralinin alıcısı daha güvenli bir yatırım elde eder.
 • Satış fiyatını belirlerken hem alıcı hem de satıcı güvenilir bir referansa sahip olur.

Üretim verilerini, hata kodlarını ve rüzgâr ölçümlerini kullanarak üretim kaybını ölçebilirsiniz. Kayıp üretimi ve optimum altı performansı belirleyerek, rüzgâr çiftliğinin işleyişini iyileştirmek, sonuç olarak geliri artırmak mümkündür.

Rüzgâr akış modelinizi gerçek üretim verileriyle kalibre ederek bir sonraki projeniz için daha sağlıklı bir inşaat öncesi analiz yapın. Bu özellikle şu durumlarda kullanışlıdır:

 • Rüzgâr santralinin yenilenmesi
 • Rüzgâr santrali kapasite artırımı

SCADA Verilerini Analiz Edin

PERFORMANCE CHECK, her türlü SCADA veri formatını içe aktarmayı ve farklı analizler gerçekleştirmeyi mümkün kılan çok çeşitli gelişmiş araçlarla donatılmıştır.

 • İnşaat Sonrası Kayıp Değerlendirmesi
 • Uzun Vadeli Düzeltilmiş Potansiyel Üretim
 • Akış Modeli Kalibrasyonu
 • Rüzgar endeksi hesaplama
 • TR10

Hata Kodlarına Göre Değerlendirme vasıtasıyla optimum hatasız üretim ile gerçek üretimin karşılaştırılması, türbin kayıplarını ortaya çıkarmaktadır.

SITE COMPLIANCE

SITE COMPLIANCE (Saha Uygunluğu), IEC61400-1 standardı, ed. 4 (2019), ed. 3 (2010) veya ed. 2 (1999) uyarınca saha uygunluk değerlendirmelerinde gerekli ana kontrolleri hesaplar. Her ana kontrol için modül, bir rüzgar türbini sınıfının (örneğin IIA) gerçek saha ve yerleşim koşulları için uygun olup olmadığını değerlendirir.

Her ana kontrol için çeşitli hesaplama yöntemleri mümkündür. Bir kontrol için birden fazla yöntemin sonuçları, en uygun yöntemin seçilmesine yardımcı olmak ve sonuçların model kurulumuna ve veri seçimine nasıl bağlı olduğunu test etmek için kolayca karşılaştırılır.

Modül, IEC 61400-1’ün gerektirdiği gibi her rüzgar türbini konumunun poyra yüksekliğindeki ana kontrolleri hesaplar:

 • Arazi karmaşıklığı
 • Aşırı rüzgar
 • Etkili türbülans
 • Rüzgar dağıtımı
 • Rüzgar makası
 • Akış eğimi
 • Hava yoğunluğu
 • Aşırı türbülans (yalnızca ed. 4)

Modül ayrıca ayrıca Sismik tehlike, Yıllık yıldırım oranı ile Normal ve aşırı sıcaklık aralıklarının dışındaki saatler gibi ek kontrolleri yapılabilmektedir.

Bir kontrol için birden fazla yöntemin olması, en uygun yöntemin seçilmesine yardımcı olmakta ve sonuçların model kurulumuna ve veri seçimine nasıl bağlı olduğunu test etme imkanı sunmaktadır.

LOAD RESPONSE

LOAD RESPONSE Modülü IEC 61400-1, ed. 4 (2019) ed. 3 (2010) veya ed. 2 (1999) saha uygunluk değerlendirmesi için yorulma yüklerinin kullanımı kolay hesaplamalarını sağlar. Modül, piyasadaki tipik türbinleri temsil eden genel türbin modellerini içerir ve üreticiler kendi türbin modellerini kolayca uygulayabilirler.

LOAD RESPONSE hesaplamasının sonuçları, yerleşimdeki her türbin için kanat, kule, şaft ve gövde gibi ana türbin bileşenleri üzerindeki yorulma yükleridir. Varsayılan olarak, sunulan yükler, yük endeksi olarak adlandırılan değeri göstermek için seçilen IEC tasarım sınıfının tasarım yüklerine normalleştirilir, örneğin IIB. Bu, bir türbinin her bir ana bileşeni için tasarım yüklerinin aşılıp aşılmadığını, yani yük endeksinin % 100’den büyük olup olmadığını net bir şekilde gösterir.

LOAD RESPONSE, IEC 61400-1 standardı gerekliliklerine uygunluk açısından TÜV SÜD tarafından sertifikalandırılmıştır.

SHADOW

Seçilen nokta/alan(lar) için Rüzgâr santrali Gölge etkisi hesabı (+ eş-eğri haritası)

SHADOW modülü, tanımlanmış bir alan veya özel algı noktaları için, bir veya birden fazla rüzgâr türbininin neden olacağı gölge etkisinin süresinin hesaplanmasında kullanılır. Hesaplamanın bir parçası olarak modül, bölgedeki görsel etki bölgelerinin ön hesaplamasıyla, özel etki noktaları ile rüzgâr türbinleri arasında görsel temas olup olmadığını kontrol eder.

Mümkün olan en fazla etki üzerinden en kötü senaryo veya -hava durumu istatistiğine dayalı- gerçek değer hesaplamaları yapılabilir. Her algı noktası için hesaplanacak gölgeleme takvimi gibi çıktılar almak mümkündür. Her türbin için gölgeleme takvimi de hesaplanabilir ve sonuçlar türbinlerin kontrol sistemine aktarılarak kullanılabilir.

DECIBEL

Seçilen nokta/alan(lar) için Rüzgâr santrali Gürültü hesabı (+ eş-eğri haritası)

DECIBEL modülü gürültü düzeyi hesaplamalarını kolaylaştırır. Hesaplamaya halihazırda var olan ve yeni rüzgâr türbinleri eklenebilir.

Gürültüye hassas alanlara ilişkin alıcıları, poligonlarla tanımlanabilen alanlar veya noktalar olarak da tanımlamak mümkündür. Eğer biliniyorsa, türbinler kurulmadan önceki arka plan gürültüsü girilebilir ve türbinlerin neden olacağı ek gürültü hesaplanabilir.

Ülkelere özgü çoğu hesaplama modelleri ve gürültü sınır değerleri eklenmiştir. Eş gürültü eğrileri yardımıyla RT’lerinin konumlarını ayarlayıp, gürültü sınırların aşılmadığı bir tasarım yapılabilir.

DECIBEL modülü gürültü düzeyi hesaplamalarını kolaylaştırır. Hesaplamaya halihazırda var olan ve yeni rüzgâr türbinleri eklenebilir. Gürültüye hassas alanlara ilişkin alıcıları, poligonlarla tanımlanabilen alanlar veya noktalar olarak da tanımlamak mümkündür. Eğer biliniyorsa, türbinler kurulmadan önceki arka plan gürültüsü girilebilir ve türbinlerin neden olacağı ek gürültü hesaplanabilir. Ülkelere özgü çoğu hesaplama modelleri ve gürültü sınır değerleri eklenmiştir. Eş gürültü eğrileri yardımıyla RT’lerinin konumlarını ayarlayıp, gürültü sınırların aşılmadığı bir tasarım yapılabilir.

ZVI

Görsel Etki Bölgesi hesaplamaları (alan hesabı + GEB-haritası)

ZVI modülü uzak mesafelerdeki görsel etkinin analizinde ve birden fazla rüzgâr türbini grubunun bir bölge üzerindeki görsel etkisinin değerlendirilmesinde kullanılır. Bir ZVI hesaplamasında, kullanıcı tercih ederse orman, köy ve diğer engelleyici unsurları hesaba katabilir. Modül, belirli bir bölgede birden fazla rüzgâr santralinin toplu etkisini hesaplama ve uzaklığa bağlı olarak azalan etki hesaplama özelliğine sahiptir. İlaveten,

ZVI modülü, radar hesaplamalarına olanak tanıyan özellikler de içerir: Kullanıcı RT’lerinin radarlar tarafından görülemediği planlama haritaları veya türbinle ufuk çizgisi arasındaki açıklık yüksekliğini hesaplayabilir.

GLARE

PV panelinin ne kadar parlamaya neden olacağı ve bu parlamanın ne kadar süreceğinin hesaplamaları

Güneş Santrallerinin artmasıyla, giderek daha fazla insan güneş panellerine komşu olmaktadır.

GLARE modülü ile bir komşunun ne zaman ve ne kadar parlama alacağını ölçmek mümkündür. GLARE modülü, SOLAR PV modülüyle sorunsuz bir şekilde entegre olur ve planlanan bir güneş enerjisi çiftliğinden gelen parlamayı değerlendirmeyi kolaylaştırır.
3D nesne olarak tanımlanan hemen hemen her tür bina/yapının parlamasını değerlendirmek de mümkündür.
GLARE ile, güneş panellerine veya bir cam cephede kullanılan farklı kaplamalar ve cam türlerinin etkisini simüle et parlama yoğunluğu hesaplayabilir, takvim ve haritalar oluşturabilirsiniz.

Takvimler ve haritalar

GLARE, parlamanın günün saatinin, yılın saatinin, azimut açılarının, reseptör konumunun ve reflektör konumunun bir fonksiyonu olarak nasıl gerçekleştiğini göstermek için birden fazla görsel kılavuzla birlikte gelir. İnteraktif haritayı kullanarak, hangi güneş panellerinin parlamaya neden olduğunu görüntülemek ve istenmeyen parlamayı azaltmak için düzeni ayarlamak kolaydır.

IMPACT

Seçilen nokta/alan(lar) için ÇED Raporu oluşturma (üstteki 3 modüle göre)

IMPACT modülüyle, bir rüzgâr santrali projesinin çevresel etkilerinin (gürültü, gölge ve görünürlük) her reseptör için genel bir değerlendirmesini, tek bir raporda şeffaf ve eksiksiz bir biçimde dokümante edebilirsiniz.
Bu ayrıntılı rapor yeni bir projeye çoğu zaman komşular tarafından olabilecek gereksiz muhalefet ve protestoların önlenmesinde yardımcı olabilmektedir.

NORD2000

NORD2000 modeliyle gelişmiş gürültü düzeyi hesaplamaları

NORD2000, gürültü hesaplaması için gelişmiş bir hesaplama motorudur. Trafik gürültüsü için geliştirilmiştir ve daha sonraki yıllarda rüzgâr türbini gürültüsünün hesaplanması için doğrulanmıştır.

NORD2000 ile yapılan bir hesaplama, bir reseptörde yaşanan gerçek gürültüyü hesaplama girişimidir. Gürültü etkisini etkileyen birçok faktör vardır ve bu nedenle bir NORD2000 hesaplamasında birçok parametre vardır. Daha da önemlisi, bu parametrelerin birçoğu zaman içinde değişkendir ve bu nedenle standart bir NORD2000 hesaplaması, yalnızca kısa bir süre için mevcut olabilecek belirli bir durum için gürültüyü hesaplar.

Resmi gürültü kodlarının çoğu, rüzgâr türbinlerinden gelen gürültünün kritik bir gürültü etki düzeyine uyması gereken belirli koşulları tanımlar. Genellikle bunlar, kullanılması gereken belirli gürültü yayılma modellerine kodlanmıştır. Bu tür modeller DECIBEL modülünde uygulanmaktadır. Diğer zamanlarda belirli koşullar gerekir, ancak belirli bir gürültü yayılma modeli gerekmez. Bu durumlarda NORD2000 modeli, bu durumları simüle etmek için kullanılabilir.

Temel NORD2000 hesaplaması, belirli arazi, rüzgâr ve iklim koşulu göz önüne alındığında, bir rüzgâr türbininden bir alıcıya (komşu) gürültü yayılımını hesaplar.

Göz ardı edilemeyecek bir konu da türbinin kaynak gürültü seviyesini bulmaktır. Bu, türbindeki rüzgâr hızının ve türbin spesifikasyonlarının bir fonksiyonudur. Kaynak gürültü seviyesi sekiz oktava veya 24 üçlü oktava bölünmüştür.

Bu işlem, bir rüzgâr çiftliğindeki türbinlerin aynı anda aynı rüzgâr hızına nadiren maruz kalması ve referans rüzgâr hızı konumunun genellikle tanımlanmamış olması nedeniyle karmaşık olabilir.

İkinci görev, araziyi tanımlamaktır. Arazinin kendisi gürültü zayıflamasına neden olur. Bu, arazi şeklinin (yükseklik konturları) ve arazi akustik sertliğinin bir fonksiyonu olarak hesaplanır. Su veya park yeri gibi sert araziler gürültüyü çok az azaltabilirken, doğal veya tarım arazisi gibi yumuşak zeminler gürültüyü oldukça azaltır.

Arazi ayrıca rüzgâr profilini, atmosferik gürültü zayıflatmasını etkileyen bir arazi pürüzlülüğü (pürüzlülük uzunluğu) şeklinde etkileyecektir.

Bu aynı zamanda bir dizi iklim parametresine de bağlı olacaktır. Bunlar:

 • Rüzgâr yönü
 • Rüzgâr hızı
 • Nem
 • Sıcaklık
 • Türbülans gücü (rüzgâr)
 • Türbülans gücü (sıcaklık)
 • Rüzgâr dalgalanmalarının standart sapması
 • Ters Monin Obukov uzunluğu
 • Sıcaklık ölçeği T*

Bu parametrelerin son beşi oldukça egzotiktir ve hesaplama kolaylığı için gündüz ve gece, açık ve bulutlu gökyüzü için standart ayarlara indirgenmiştir.

Kaynak gürültü seviyesi, arazi ve atmosfer için bu ayarlarla veriler, hesaplanan türbinden alıcıda ortaya çıkan gürültü seviyesini işleyen NORD2000 hesaplama motoruna gönderilir.

Tipik hesaplamalar, bir dizi özel koşul için gerçekleştirilen Noktasal Bir Hesaplama olacaktır.

Bir diğeri, en kötü durum gürültüsünü bulmak için bir dizi rüzgâr hızı ve yönünün hesaplandığı Hız/yön analizi olacaktır.

PHOTOMONTAGE

Rüzgâr türbinlerinin bir fotoğraf veya sanal arazi üzerinde fotomontajı

PHOTOMONTAGE modülü, bir RES’nin inşa edilmeden önce, bir fotoğraf üzerinde (normal veya panoramik) gerçekçi görsel canlandırması için kullanılmaktadır. Varsa, kullanılan fotoğrafın özellikleri (koordinatlar, odak uzaklığı ve tarih/saat) otomatik olarak yüklenir. Ufuk çizgisi, ve çeşitli kontrol noktası işaretleri gibi istisnai özellikler sayesinde canlandırma kalibre edilerek hassas sonuçlar elde edilir. Bu modül, bir projenin araziye en iyi şekilde yerleştirilmesinin yanında resmi kurumlarla, komşularla vb. yapılan görüşmeler sırasında farklı proje seçeneklerini değerlendirmek için de kullanılmaktadır.

Sokak Görünümünü Kullan

Site ziyaretinden önce hızlı görselleştirmeler oluşturmak için Street View fotoğraflarını indirip kullanabilirsiniz.

ANIMATION

Rüzgâr türbinlerinin bir fotoğraf veya sanal arazi üzerinde animasyonu

Fotomontaj yaratıldıktan sonra, animasyonlu görüntüleme bu modül sayesinde yalnızca 3 tık uzağınızda. Bilgisayar ekranında türbin kanatları gerçek hızında dönerler. Havacılık ışıkları da eklenebilir. İnternette yayınlamak amacı ile dosya GIF veya diğer biçimlere aktarılabilir. ANIMATION ile bir rüzgâr santralindeki rüzgâr türbinlerinin hareketli görüntüleri ile ilgili gerçeğe yakın bir fikir edinmek kolaydır.

SketchUp INTEGRATION

WindPRO ve 3. taraf 3D uygulaması SketchUp arasında 3D model paylaşımı

SketchUp ENTEGRASYON modülü, öğeleri windPRO’dan bağımsız SketchUp yazılımına (©Trimble Inc.) aktarmayı mümkün kılar. Bu arka plan haritaları, yükseklik verilerini, PHOTOMONTAGE’den kalibre edilmiş fotoğraflar, Şekil dosyaları, sonuç katmanı raster verileri, CFD sonuçları, Solar PV alanları, hareketli türbinler ve çok daha fazlasını içerir. Ek olarak, 3B öğeler SketchUp’tan dışa aktarılabilir ve PHOTOMONTAGE’de görselleştirilebilir.

windPRO projenizi 3D olarak görüntüleyin

Hesap sonuçlarını 3D olarak görüntüleyin

eGRID

Rüzgâr Santrali elektrik bağlantı sisteminin tasarımı, hesaplamaları ve optimizasyonu

eGRID modülü rüzgâr santralinin türbinden başlayarak, santral içi iletim ağı ile şebekeye entegrasyonunun tasarımı ve hesabında kullanılır.

eGRID, radyal elektrik şebeke sistemlerinin tam kararlı durum hesaplamasını gerçekleştirir. İster tek bir rüzgâr türbininin isterse birkaç rüzgâr çiftliğinin şebeke bağlantısının tasarımı, optimizasyonu ve belgelenmesi için kullanılabilir.

Modülde bulunan esnek yapı sayesinde ülkeye özgü norm, standart ve yönergelere göre hesaplamalar yapılabilmektedir.

Ayrıntılı Hesaplamalar ve Raporlama

eGRID modülü ile aşağıdakileri hesaplamak ve belgelemek mümkündür

 • Yerel rüzgâr iklimine dayalı olarak kablo ve trafolarda oluşacak yıllık kayıplar,
 • Kablo ve trafoların tasarım kontrolü (kapasiteye göre yüzde olarak yük),
 • Özdevimsel veya iki adet seçenekli yük durumu için durağan halde gerilim değişimleri,
 • Kısa devre gücü ve akım,
 • Gerilim çalkantıları (uzun dönem titreşim; flicker),
 • Anahtarlama etkisiyle oluşan gerilim değişimleri,
 • hesaplamaların şebeke gereksinimlerine göre doğrulanması,
 • Maliyet hesaplamaları için, arazi yapısı ve eğimler dikkate alınmış olarak belirlenen kazı uzunluğu ve kablo uzunlukları da dahil olmak üzere, kullanılan kablo ve bileşenlerin listesi.

WINDBANK

Ekonomik hesaplamalar

WINDBANK modülü, incelenen RT/RES yatırımının mali ve ekonomik uygunluk hesaplarını kolaylaştırır. Modülün esnek yapısı kullanıcıya çeşitli ülkelerdeki özel şartlara göre düzenleme yapma imkanı verir. Bu modülün en önemli özelliği, verilerin ele alınmasının ve raporlamanın özel olarak rüzgâr enerjisi projelerine uygun olarak tasarlanmış olmasıdır.

WINDBANK modülü, verilerin diğer windPRO modüllerinden bağımsız olarak girilebildiği bağımsız bir modüldür. Ancak bir windPRO modülünde enerji hesaplaması yaptıysanız, WTG tipi ve hesaplanan enerji üretimi ile ilgili bilgileri otomatik olarak WINDBANK’a aktarabilirsiniz.

Aşağıdaki giriş verileri bir projeye eklenebilir:

Kuruluş: Mülkiyet ve hisse sayısı hakkında bilgi.
Proje: WTG tipi, enerji üretimi vb. hakkında bilgi.
Satış fiyatı: Satılan elektriğin satış fiyatı veritabanında bulunabilir veya manuel olarak girilebilir.
Bütçe: Anahtar teslim bütçe, yatırım ve işletme maliyetlerine bölünebilir ve seçilenler amortismana tabi tutulabilir
Sigortalar: Sigorta hesaplamasına dahil edilecek kalemleri işaretleyebilir ve her bir kaleme yüzdeler atayabilirsiniz – bu enerji üretimi için de geçerlidir.
Olası kredi türleri:
Operasyonel Nakit Akışı:
Enflasyon, vb.:  Başlangıç yılı ve enflasyon oranı.
Vergi: Vergilendirme hakkında genel bilgiler.

Hesaplama raporu

Rapor çıktısı bankalara ve mali denetçilere yatırımın mali fizibilitesine ilişkin tam bir genel bakış sunan çok ayrıntılı ve kapsamlı bilgiler içerir:

 • Ana Sonuç
 • Varsayımlar ve Anahtar Rakamlar
 • İşletme Nakit Akışı ve Likidite Bütçeleri
 • Proje için detaylı Kar/zarar tablosu
 • Gelir, gider, borç ve likidite grafikleri

SCRIPTING

API çağrıları aracılığıyla windPRO ile etkileşim

windPRO kullanıcılarının geleneksel GUI tabanlı etkileşim yerine API çağrıları aracılığıyla windPRO ile etkileşim kurmasına olanak tanır. API, çok sayıda farklı betik/programlama dilinden çağrılabilir ve çok sayıda python örneği ile birlikte gelir.

WindPRO’yu Python, C#, Java vb. ile otomatikleştirin

Duyarlılık çalışmaları yapmak için değişken model yapılandırmalarıyla birden çok kez hesaplama yapın veya istenen veriler, nesneler ve hesaplamalarla otomatik olarak windPRO projeleri oluşturun. Tüm bunlar, SCRIPTING hizmetinin windPRO nesnelerini, hesaplamalarını ve verilerini programlı olarak ekleyebildiği, kaldırabildiği ve değiştirebildiği için mümkündür.